• fi-team
  • adviseur-pensioen
  • fi-team-irma-amama-de-droog
  • adviseur-vermogensbeheer

Kosten

Algemeen

Uw kosten bestaan uit kosten voor onze dienstverlening en uit kosten die door onze depotbanken in rekening worden gebracht. Deze kosten worden ten laste van uw beleggersrekening gebracht.
Bij FIDUCE heeft u de keus tussen 1) een vaste vergoeding of 2) een tarief dat bestaat uit een lager vast tarief gecombineerd met een performance vergoeding.

Onderstaande tarieven gelden tot € 500.000,=. Voor bedragen boven de 500.000,= hanteren wij lagere tarieven.

De kosten worden per kwartaal verrekend door het jaarbedrag door vier te delen. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Onze kosten (exclusief BTW) voor portefeuilles tot € 100.000,-

1) Vaste vergoeding:

FIDUCE IV en V 60-100% aandelen 1,4%
FIDUCE III 40% tot 60% aandelen 1,25%
FIDUCE I en II 60%-100% obligaties 1,1%

Er geldt een minimum van € 700,= per jaar (excl. BTW)

2) Vast tarief vermeerderd met een performance vergoeding:

FIDUCE IV en V 60% -100% aandelen 1,1%
FIDUCE III 40% tot 60% aandelen 0,95%
FIDUCE I en II 60%- 100% obligaties 0,9%

Er geldt een minimum van € 500,= per jaar (excl.BTW).

Onze kosten (excl BTW) voor portefeuilles vanaf € 100.000,- tot € 500.000,-

1) Vaste vergoeding:

FIDUCE IV en V 60-100% aandelen 1,3%
FIDUCE III 40% tot 60% aandelen 1,1%
FIDUCE I en II 60%-100% obligaties 1,0%

2) Vast tarief vermeerderd met een performance vergoeding:

FIDUCE IV en V 60% -100% aandelen 1,0%
FIDUCE III 40% tot 60% aandelen 0,8%
FIDUCE I en II 60%- 100% obligaties 0,8%

Indien een vermogen op twee achtereenvolgende kwartaalultimo’s meer dan 10% afwijkt van de grens van € 100.000,= of € 500.000,= wordt het eerstvolgende kwartaal het nieuwe passende tarief berekend.

Uiteenzetting performance fee bij FIDUCE.
Wanneer u kiest voor een performance vergoeding berekenen wij een vaste vergoeding die lager is dan die bij een vaste vergoeding. Voor de meest defensieve profielen I en II is de afslag 0,2%. Voor de overige profielen III, IV en V geldt een afslag van 0,3%. Daarenboven berekenen wij een vergoeding voor outperformance.

De performance vergoeding bedraagt 20% van het rendement dat boven het rendement van de benchmark wordt behaald. De benchmark bestaat uit een index die de ontwikkeling van aandelen en obligaties op de markt weer geeft. Op dit moment zijn dit voor aandelen de MSCI World index en voor obligaties de Effas bond index. Indien er in een kwartaal geen outperformance is behaald bedraagt de provisie derhalve 0,2% of 0,3% minder dan bij een vaste vergoeding.

Voorbeeld voor de berekening van de outperformance. Stel dat u belegd in FIDUCE V en dus geheel in aandelen. Uw benchmark is dan de index voor alle aandelen wereldwijd. Op dit moment hanteren wij de MSCI World. Stel voorts dat de MSCI is gestegen van 100 naar 110 en dat uw portefeuille is gestegen naar 111. De outperformance is dus 1 (111-110).
Uw extra vergoeding bedraagt dan 20% van 1, ofwel 0,2%.
Bij anderen wordt vaak over de gehele groei 10% gerekend. Bij dezelfde performance betaald u daar dus een extra bedrag van 10% van 11. Dit is 1,1%. U betaald elders dus ruim 5 maal zoveel performance fee.

Kosten depotbank
Voor bewaarloon en transacties brengt de bank kosten in rekening. De schatting van deze kosten is 0,20% tot 0,3% per jaar. Bij portefeuilles groter dan € 500.000,= is dit lager. Dit is afhankelijk van de omvang van de portefeuille en het aantal transacties. Hierover is geen BTW verschuldigd.

Tenslotte
Wij ontvangen van geen enkele bank of fondsbeheerder een vergoeding.