• fi-team
  • adviseur-pensioen
  • fi-team-irma-amama-de-droog
  • adviseur-vermogensbeheer

Resultaten

Profiel
2005
t/m 2013
2005
t/m 2013
Aandelen                 cumulatief    Jaarlijks
AEX 15% 1,6%
MSCI World 40% 3,8%
FIDUCE
100% aandelen
50% 4,6%
Gemengde portefeuilles
FIDUCE IV
70% aandelen/
30% obligaties

37%

3,6%

FIDUCE III
50% aandelen/
50% obligaties

40%

3,8%

Vanzelfsprekend wilt u ook weten wat de behaalde resultaten zijn van FIDUCE vermogensbeheer. In 2004 zijn wij gestart met het vastleggen van onze resultaten. Hieronder ziet u de resultaten voor een aantal soorten portefeuilles. Ze zijn berekend door het gemiddelde te nemen van een aantal door ons beheerde portefeuilles. U zult het met ons eens zijn dat deze resultaten fraai zijn.

Zeker wanneer u zich realiseert dat de crash van 2007 t/m begin 2009 in deze periode valt. Voor een langere periode gaan wij uit van netto resultaten van 4,7% tot 7,1% voor de genoemde profielen.
De resultaten zijn na aftrek van alle kosten en inclusief de opbrengsten uit dividenden en rentes. Zij zijn berekend door het gemiddelde te nemen van een aantal door ons beheerde portefeuilles. Voor de berekening van de gemiddelden zijn de kleinere portefeuilles en de portefeuilles waarbij grote stortingen of opnames hebben plaatsgevonden uitgesloten. Het betreft uitsluitend portefeuilles die bij ons in beheer waren.
U kunt de resultaten spiegelen aan indexen. Wij hebben de AEX en de MSCI World genomen. De laatste index betreft een veel gebruikte index voor wereldwijde aandelen van Morgan Stanley.